ibid

Što je Ibid:

Ibidem je način upućivanja na rad koji je već prije spomenut na toj stranici teksta.

To je termin na latinskom jeziku koji znači na istom mjestu, a služi kao bibliografska referenca u Brazilu, zajedno s drugim latinskim izrazima kao što su idem i apud.

Prema Brazilskom udruženju tehničkih standarda, ABNT, termin ibidem zamjenjuje navode rada i stranice koje su ranije navedene na istoj stranici znanstvenog teksta.

Prema pravilima ABNT-a, prvi citat autora i djela mora predstavljati cjelovitu referencu. Naknadne reference zamijenjene su latinskim izrazima kako bi se izbjeglo ponavljanje.

Ibidem se koristi u fusnotama za zamjenu naziva djela, kada je već citiran i samo mijenja referentnu stranicu.

primjer:

1 BAUMAN, 2001. str.36.

2 Ibid., P. (ili Ibid., 49)

Ibid je kratica za Ibid.

Isto tako i Ibidem

Isto je i latinska riječ koja se koristi u bibliografskim referencama. Idem znači "isto", a koristi se za navođenje istog ranije spomenutog autora i time izbjegavanje ponavljanja.

Dok Ibidem znači na istom mjestu, to jest, u istoj knjizi ili istoj stranici.

Stoga je istovremena upotreba idema i ibidema u referencama suvišna, jer ibidem već pretpostavlja da je riječ o istom autoru, budući da je to isto djelo.

Vidi također značenje Idema.