Privatno pravo

Što je privatno pravo:

Privatno pravo je pravni sustav koji regulira privatne interese.

Pitanja kao što su obiteljska baština i nasljeđe su pitanja privatnog prava, koja je podijeljena između građanskog prava i poslovnog prava.

Vidi značenje pravnog poretka.

Privatno pravo potječe iz rimskog prava, gdje je najprije podjela između pravnih normi od javnog interesa, javnog prava i onih koje bi trebale disciplinirati privatna pitanja, privatnog prava.

Danas je podjela između privatnog prava i javnog prava didaktički karakter, unutar Opće teorije prava.

Saznajte više o javnom pravu.

Podružnice privatnog prava

  • Građansko pravo: građansko pravo je pravni poredak koji određuje prava i obveze građana kao članova društva. Njegove norme općenito su utvrđene u Građanskom zakoniku.
  • Poslovno pravo: Zakon o trgovačkim društvima, koji se prije nazivao Trgovački zakon, uspostavlja pravila za odnose između poduzeća, a pravila su uređena između Građanskog zakonika i dijelova zakona o javnom pravu.

Vidi više o značenju građanskog prava.