Križ vjere

Što je križanje:

Križna vjera je izraz uzvraćanja koji se koristi za izražavanje straha, gnušanja ili gnušanja prema nečemu ili bilo čemu.

Podrijetlom iz kršćanske i uglavnom katoličke kulture i načela, izraz "križanje" može se doslovno tumačiti kao "vjerujem na križ".

Saznajte više o značenju upada.

Prema katoličkoj doktrini, križ je snažan božanski simbol, popularno povezan kao "sredstvo za spasenje".

Kao primjer, križ se u literaturi uvijek spominje kao objekt zaštite protiv đavla ili sila zla.

Za kršćanina je "vjera" sažetak apostolske vjere, koja se smatra "vjerodostojnom vjerom".

Prema tome, kada govorimo o "križanju vjere", osoba bi trebala pozivati ​​na zaštitu od onoga što ga uzrokuje strah ili nelagodu.

Na primjer: "Čuo sam čudnu buku u kuhinji. Križna vjera! " Ili " Križna vjera, ova hrana je strašna! " .

Čak i ljudi koji nisu katolici ili vjernici obično koriste taj izraz, jer je dogovoreno da se taj interjekcija koristi u određenim rutinskim situacijama.

Vidi također: značenje križa.