Allahu Akbar

Što je Allahu Akbar:

Allahu Akbar je izraz na arapskom jeziku koji znači "Alá je velik" ili "Alá je veći", u prijevodu na portugalski.

Poznat u arapskom kao Takbir ili takbeer, izraz Allahu Akbar je štovanje Boga, široko korišteno među muslimanima.

Prema islamskoj tradiciji, svaki musliman treba započeti svoje svakodnevne molitve s izrazom Allahu Akbar, simbolizirajući svoju odvojenost od materijalnog svijeta i inicirajući svoje stanje duhovne meditacije kao da traži dopuštenje da stoji u prisutnosti Allaha (Bog).

Zapravo, Allahu Akbar se može koristiti u mnogim prilikama, od formalnih molitava do radosnih i radosnih manifestacija.

Na primjer, muslimani često slave nešto što je dugo očekivano koristeći ovaj izraz, kao da je Božja veličina odgovorna za postignutu milost.

Pogrešno, mnogi ljudi povezuju izraz Allahu Akbar s terorističkim aktivnostima. Budući da su mnogi religiozni fanatici uključeni u terorističke napade također koristili taj izraz, Allahu Akbar je dobio neke pežorativne konotacije među nekim skupinama loše informiranih zapadnjaka.

Međutim, Allahu Akbar nema izravnu vezu s praksom terorističkih akata, to je samo zajednički izraz među Arapima i prisvojile su ih te skupine koje su širile teror među svojim neprijateljima.

Vidi također značenje islamske države.