kohezija

Što je kohezija:

Kohezija je harmonijska veza između dva dijela, koja se u gramatici koristi kao način dobivanja jasnog i razumljivog teksta .

U lingvističkim studijama tekstualna kohezija se sastoji u ispravnoj upotrebi gramatičkih i veznih artikulacija, koje dopuštaju skladnu vezu između rečenica, rečenica, termina, razdoblja i odlomaka teksta.

Tekstualna kohezija je bitna za konstrukciju dobrog pisanja, jer omogućuje logičnu sekvenciranje ideja, olakšavajući čitanje teksta.

Među glavnim značajkama koje odgovaraju koheziji teksta su prijelazne riječi, koje tvore prijedlozi, veznici, neki prilozi i prislovni izrazi.

Primjer: "u početku", "prvi", "iznad", "na isti način", "kao i", "konačno", "na ovaj način", "tj.", I tako dalje.

Razlika između kohezije i koherentnosti

Dosljednost se sastoji u karakteristici onoga što ima logiku i koheziju, tj. Kada skup ideja predstavlja uniformnost.

Kohezija je upravo jedan od alata koji jamče koherentnost teksta, kroz korištenje semantičkih elemenata prikladnih za postizanje te svrhe.

Saznajte više o koherentnosti i koheziji i koherentnosti.