tl;

Što je tl; dr:

tl; dr (ili tldr) je uobičajeni izraz interneta, kratica engleskih riječi " predug " i " nije čitala ". Na portugalskom znači " predug " i " ne čitati ".

Ovi izrazi su široko korišteni u društvenim mrežama te u razmjeni elektroničke pošte ili drugih poruka na mreži. Obično osoba piše tldr kada dobije tekst koji je opsežan i nema ni volje ni interesa za čitanje sadržaja u cijelosti.

Obično se akronim koristi kao odgovor na osobu koja je napisala i / ili poslala tekst ili napisala post, ukazujući da je tekst prevelik i da stoga nije čitan.

Ponekad, kada je tekst na internetu predug, sam autor može koristiti oznaku dr, a zatim napisati sažetak teksta, za ljude koji nisu imali strpljenja da pročitaju sav sadržaj.

Podrijetlo ovih izraza je neizvjesno, ali prema istraživanjima, te su kratice prvi put korištene 2003. godine.