robinja u haremu

Što je Odalisca:

Odalisca je riječ turskog podrijetla koja je služila za navođenje robova harema .

Harem je bio dio palače u kojoj su živjele sve žene tog mjesta. Živjele su žene sultana, njegove kćeri i sestre, sve pod organizacijom i brigom o njegovoj majci.

Odalisques su bili robovi, kupljeni na tržnicama ili oteti, koji su obučeni da služe kao sluškinje u haremu. Da bi mogli služiti sultanu i njegovim ženama, odalisques su učili plesati, recitirati pjesme i svirati instrumente.

Prema etimologiji riječ ima svoje podrijetlo u francuskom francuskom pojmu ddaliq.

U današnje vrijeme pojam odalisca se koristi da se odnosi na žene s atraktivnim izgledom.

Saznajte više o značenju Harema.

Odalisque u umjetnosti

Lik odaliske vrlo je prisutan u umjetnosti općenito, osobito u slikarstvu. Odalisci se vrlo često pojavljuju u razdoblju romantizma i neoklasicizma.

Lik odaliske pojavljuje se mnogo puta u djelu francuskog slikara Henrija Matissea. Primjeri su slike "Odalisca s crvenim pantalonama" i "Odalisca uspavane".

Još jedno dobro poznato djelo je "Velika Odalisque", Francuza Jean-Augustea Dominiquea Ingresa, koji je izložen u muzeju Louvre.

Vidi također: Romantizam i obilježja romantizma.