palijativ

Što je palijativno:

Palijativa je nešto što trenutačno poboljšava ili ublažava, ali nije u stanju izliječiti ili riješiti problem, kao na primjer u palijativnoj skrbi ili liječenju, što poboljšava kvalitetu života i ublažava patnju pacijenta, ruka ne može izliječiti bolest.

Riječ " palijativno " dolazi od latinskog pallija, koji metaforički znači pokriti, prikriti ili prikriti, ali također znači pokriti, zaštititi, skloniti.

Palijativna skrb može biti mjera poduzeta za određenu situaciju koja se samo prikriva i ne rješava problem. Može biti i lijek koji ublažava simptome, ali ne liječi bolest.

Palijativna skrb

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, palijativna skrb je pomoć koju pruža multidisciplinarni tim, koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života pacijenta i njegove obitelji usprkos bolesti koja ugrožava život prevencijom i ublažavanjem patnje kroz rana identifikacija, besprijekorna procjena, liječenje boli i drugi fizički, psihosocijalni i duhovni problemi.