vlasništvo

Što je vlasništvo:

Vlasništvo je riječ na engleskom jeziku koja znači stanje ili čin posjedovanja nečega . To je sinonim za vlasništvo, posjedovanje ili vlast .

Riječ vlasništvo je formirana od strane vlasnika (što znači vlasnik ili netko tko posjeduje nešto) plus brod (sufiks koji ukazuje na stanje, karakter, zanat ili sposobnost).

Obično se vlasništvo sastoji od zakonskog prava nad nečim, što predstavlja posjedovni list. Međutim, vlasništvo može biti i grupa ili organizacija sastavljena od vlasnika.

Pojam vlasnički interes označava prava i odgovornosti koji su svojstveni imovini ili dobru koje pojedinac stječe.

Cijelo poduzeće ima vlasničku strukturu ili vlasničku strukturu na engleskom jeziku. Tvrtke mogu biti strukturirane na drugačiji način, primjerice: individualni poduzetnik, društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, konzorcij, zadruga itd.

Klauzula o vlasništvu

Klauzula o vlasništvu ili portugalska klauzula o vlasništvu dio je ugovora u kojem su definirani uvjeti vlasništva određenog dobra.

Primjer klauzule o vlasništvu je: sva imovina ostaje vlasništvo prodavatelja dok se ne isplati u cijelosti.