zavist

Što je zavist:

Zavist je želja za posjedovanjem jednog dobra koje pripada drugom . To je osjećaj inferiornosti i gađenja prema sreći drugoga. To je osjećaj pohlepe za bogatstvom, sjajem i prosperitetom.

Zavist je stalna želja koju neki ljudi osjećaju kada ciljaju na sva postignuća života drugih, žele željeti ono što drugi ima ili čini.

Zavist je intimno povezana s ljubomorom, u trenutku kada stvara bol ili muku za pojedinca koji žudi za posjedovanjem nečega što pripada drugoj osobi.

Popularni izraz laktova bol se koristi kako bi ukazao na to da je netko zavidan ili ljubomoran na druge jer su izgubili nešto ili nekoga drugome.

Za Katoličku Crkvu, zavist je jedan od sedam smrtnih grijeha, a protiv njega se propovijeda vrlina milosrđa i ljubavi prema bližnjemu.

Neki predmeti služe kao amulet ili talisman protiv zavisti i zlih očiju, među njima i grčko oko, zečje stopalo, figa, potkova itd. Vjeruje se da oni mogu donijeti sreću i zaštititi ljude od bilo kakve negativne energije koju pokreću zavisti i zlo oko.