Poništiti

Što je opoziv:

Poništiti znači poništiti, poništiti, eliminirati, derogirati, poništiti . Opoziv je poništavanje odluke koju ste ranije donijeli. To je vratiti se natrag, napraviti nešto zaustaviti.

Opoziv je izravni prijelazni glagol, koji potječe od latinskog revocarea, a koji je čin ili učinak poništenja ili poništenja. Primjer: opozvati ugovor, opozvati licenciju itd.

Opoziv je ženska imenica koja se odnosi na čin ili učinak opoziva, poništenja, poništenja ili gašenja.

U pravnom području ukidanje zakona, uredbe ili propisa, pravilnika, privremene mjere, zatvora, javne punomoći, itd., Je da se poništi, obustavi poništenje, da prestanu imati učinak, ili valjanosti.

Ukidanje zakona znači da izgubi svoju valjanost, bilo zato što je zamijenjeno drugim zakonom ili zato što je izgubilo svoju valjanost tijekom vremena. Poziva se na potpuno poništenje zakona (ukidanje), kada je poništenje djelomično denominirano (odstupanje).