El Shaday

Što je El Shaday:

El Shaday ili El Shaddai, jedno je od hebrejskih imena za Boga, što znači Svemogući Bog .

Oznaka El Shaddai je samo jedno od imena koje spominje Božju moć, koja je sveobuhvatnija od Elohima, što ukazuje na moć Boga kao Stvoritelja. El Shaddai općenito ukazuje na moć, tvrdeći da za Boga nema ništa nemoguće.

Podrijetlo izraza je tema o kojoj se puno raspravlja i nema konsenzusa. Neki autori tvrde da to ime potječe od riječi "Shadad", što znači dominirati ili uništiti. Shaddai tako klasificira svemoćnog Boga, sposobnog da dominira i uništi. Unatoč tome, neki autori također tvrde da ovaj pojam može značiti "Bog planine", što upućuje na svetu planinu Mezopotamije.