paranaue

Što je Paranauê:

Paranauê je izraz Tupi podrijetla, koji se koristi za poštovanje velikih rijeka. To je izraz koji se odnosi na praksu capoeire. U jeziku Tupi, paraná znači "slično moru", a auê je vrsta pozdravljanja.

To jest, izraz "paranaue" može se pripisati osobi koja dominira umjetnošću capoeire, kao da čini kretanje jednakim kretanjima mora.

Stoga najpoznatija pjesma capoeirskih kotača, "Paranauê", koristi ovaj refren kao oblik pozdravljanja:

Pozdrav!

Pobjegni iz noći Sinhá (Chorus)

Oi iá iáía,

Donesite zle sinhá (Chorus)

Pozdrav!

Pobjegni iz noći Sinhá (Chorus)

Pozdrav!

Donesite zle sinhá (Chorus)

Pozdrav!

Pobjegni iz noći Sinhá (Chorus)

Pozdrav!

Donesite zle sinhá (Chorus)

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Paranauê (Coro), paranauê paraná

Izraz se također može upotrijebiti u žargonskom obliku, metaforički, kada se kaže da netko dobro poznaje predmet ili zna mnogo o nečemu, još uvijek vezanom uz praksu capoeire.

Primjer: "Denis je teško proučavao. On se pretvara u paranavte ovog pitanja .