sebičnost

Što je sebičnost:

Sebičnost je imenica muškog roda koja naziva prekomjernu ljubav prema sebi, koja vodi pojedinca da gleda samo prema svojim mišljenjima, interesima i potrebama, a koji prezire potrebe drugih.

Sebičnost je ekskluzivizam koji pojedinca upućuje na sve. To je ponos, pretpostavka.

Osoba koja se bavi samo svojim interesima, koji nosi sa sobom osjećaje sebičnosti, je adekvatizirana kao sebična .

U psihologiji, intelektualni stav sve-sebe naziva se egocentrizam .

Sebičnost je ponašanje koje navodi pojedinca da želi potpunu ekskluzivnost nad osjećajima drugih, stvarajući ljubomoru, negativan osjećaj, koji kad pretjerano postane paranoja.

Suprotnost egoizmu je altruizam, to jest, ponašanje onoga koji ima ljubav prema bližnjemu, koji je nesebičan, u solidarnosti s drugima.

Za budiste, postignuće Nirvane države kroz meditaciju donosi oslobođenje, smatra se posljednjim korakom koji treba postići budističkom filozofijom. U njemu je moguće riješiti sebičnost, ponos, zavist i tako dalje. osjećaje koji pogađaju ljudsko biće.