nagib

Što je Slope:

Nagib je koso tlo koje služi za potporu i stabilnost tla u blizini platoa .

Poznate i kao brda, padine ili rampe, padine mogu biti prirodnog podrijetla, tj. Stvorene prirodom, ili umjetne, kada su napravljene od ljudi.

Da bi nagib pružio zadovoljavajuću stabilnost, nagib mora biti najviše 45º. Veći broj se ne preporuča, jer može ugroziti strukturu platoa, uzrokujući njegov kolaps.

Prema duljini nagiba ipak je poželjno izgraditi konturne linije, koje imaju funkciju izbjegavanja erozija uzrokovanih kišom, na primjer. Još jedna karakteristika umjetnih padina je prisutnost vegetacije koja služi za poravnavanje padina, čime se tlu postiže veća stabilizacija.

Prirodna padina, kako je rečeno, obično se formira od sila prirode (kiša, vjetar, sunce i druga geološka djelovanja).

Kontinentalna padina

Sastoji se od strme padine koja se nalazi ispod oceana i dijeli epikontinentalni pojas od kontinentalnog podnožja (također poznatog kao "kontinentalna margina").

Kontinentalna padina obično odgovara kupolastoj zoni, sloju koji se proteže između 1000 i 4000 metara ispod površine oceana.

Saznajte više o značenju kontinentalnog područja.