marljivost

Što je marljivost:

Marljivost znači imati brigu, pažnju ili predanost za izvršenje zadatka . To također može značiti agilnost, planiranje ili brzinu osobe za obavljanje neke aktivnosti.

U području proučavanja etike i filozofije marljivost se smatra vrlinom ostvarivanja ciljeva i osiguravanjem dobrih načela.

Primjer: Obično radi vrlo marljivo.

To je ženska imenica koja potječe od marljivog latinskog. Oni su sinonimi riječi: briga, predanost, revnost, pažnja, okretnost, providnost, ispitivanje i promišljanje.

Najčešći antonimi mogu biti: nepažnja, nepažnja, nemar, nepredvidljivost i sporost.

Pojam također ima značenje vojne službe koja se obavlja izvan okoline vojarne.

Nekadašnja marljivost bila je ime dano kočiji. Ova vrsta vozila korištena je za nošenje ljudi i prtljage.

Marljivost u pravu

U području prava izraz marljivost ima široko značenje zahtjeva ili providnosti koje treba poduzeti ili odlučnosti koja se mora ispuniti. To se naziva sudskim postupkom .

Primjeri pravnih postupaka su: dostava poziva na sudski postupak, prikupljanje dokaza ili policijska istraga (istražni postupak).

Sudski izvršitelj je profesionalac koji obavlja poslove izvan notarske službe kako bi udovoljio nalozima sudaca u postupku.

Načelo dužne pažnje je predanost pravnih stručnjaka brzom i učinkovitom rješavanju sukoba. Isto načelo odnosi se i na stručnjake za njegu u tom području koji moraju osigurati da njihovo učenje i ažuriranje budu konstantni.

Saznajte više o značenju spremnosti i učinkovitosti.