Banzai

Što je Banzai:

Banzai je uzvik japanskog jezika koji znači " deset tisuća godina " i služi za čestitanje osobi koja želi da ima dug život i prosperitet .

Vjeruje se da riječ banzai potječe iz kineskog jezika i da su je usvojili Japanci u razdoblju Meiji. U početku je riječ bila dio izraza Tenno Heika Banzai, što znači " Dug život za cara ".

Banzai je također patriotski krik ili ratni krik koji je korišten u oružanim sukobima. Saveznici su rangirani kao banzai ili Banzai napad, kamikaze napadi koje su napravili Japanci tijekom Drugog svjetskog rata. Iz tog razloga, često krik " Banzai !" povezan s praksom očajničkih postupaka.

Trenutno, nekoliko Japanaca ima običaj vikati banzai tri puta u svečanosti, kao miran izraz sreće.