antiteza

Što je antiteza:

Antiteza je figura govora koju karakterizira prikaz riječi suprotnih osjetila .

Riječ antiteza potječe od grčkog pojma antiteze, što znači otpor ili protivljenje. Iz tog razloga, antiteza (koja je ujedno i figura misli) sastoji se od kontrapozicije različitih koncepata, riječi ili objekata .

Antiteza se koristi u literaturi, ali iu plastici. Ova figura govora je češća u jezicima kao što su latinski i grčki, gdje aglutinacija riječi pomaže u usporedbi karakteristika, čineći stvarnost isticanjem.

Tijekom renesanse u plastici je prevladavao zakon simetrije, koji se razvio u dinamiku baroknog kontrasta. Upotreba naglog kontrasta svjetla i sjene poznata je kao antitezni proces.

Korištenje dviju suprotstavljenih riječi u istoj rečenici poznato je kao antiteza, kao što možemo vidjeti iz sljedećih primjera: Život i umiranje su najprirodnije stvari na svijetu. Radost i tuga dio su mog rada.

Antiteza i paradoks

Mnogi zbunjuju antitezu s paradoksom, koji su dvije figure misli. Razlika je u tome što, iako antiteza otkriva riječi koje imaju suprotna značenja, paradoks ukazuje na kontradikciju ideja koje leže u jednom izrazu ili misli. Paradoks se odnosi na dublju kontrapoziciju određenih pojmova, izražavanje ideja koje su nespojive i ponekad nezamislive intelektualnom razumijevanju.

Pogledajmo neke primjere paradoksa: Njegova tama je osvijetlila moj život. Usamljenost je moja najbolja tvrtka.