uvod

Što je preambula:

Preambula je imenica koja znači uvod, početak ili početnu izjavu . Pojam preambula može se odnositi na uvođenje teksta, dokumenta, glazbe, u predgovor knjige ili na početni dio zakona.

Preambula knjige kratki je tekst koji prethodi prvom poglavlju i sadrži kratko objašnjenje sadržaja o kojem se raspravlja u knjizi. Uobičajeno je da preambula pokazuje kako je tekst strukturiran ili kako su poglavlja podijeljena.

Kada se govori o pjesmi, preambula je zvučni uvod koji je predstavljen prije početka glavne pjesme. Glazbena preambula se također može nazvati uvodom.

Izraz "govoriti bez preambule" znači imati izravan razgovor, bez odgađanja ili bez "punjenja kobasica".

Pojam je imenica muškog roda koja potječe od latinskog praeambulusa, što znači "što hoda naprijed".

Oni su sinonim za riječ: predgovor, uvod, predgovor, uvod, početak, prolog i izbornik.

To su preambulni antonimi: epilog, zaključak, zatvaranje i zatvaranje.

Preambula saveznog Ustava

Savezni ustav ima preambulu koju su napisali članovi ustavotvorne skupštine koji su radili na raspravi i sastavljanju zakona.

U ustavnoj preambuli izraženi su ciljevi, načela, vrijednosti i ideje koje su uzete u obzir pri izradi teksta Ustava.

Ta obrazloženja, opisana u preambuli, jasno pokazuju koje su političke, društvene i ekonomske vrijednosti koje Ustav želi zaštititi.

Vidi također značenje uvoda.