zaključak

Što je zaključak:

Zaključak je odbitak temeljen na informacijama ili obrazloženju koje koristi dostupne podatke kako bi došlo do zaključka.

Zaključak je logičan zaključak koji se temelji na interpretaciji drugih informacija. Zaključak može značiti i zaključak iz drugih percepcija ili analizu jednog ili više argumenata.

To je ženska imenica koja potječe od latinske inferentije .

Primjer: Ako imam novca, putovat ću. Ako putujem, bit ću sretan. Ako imam novca, bit ću sretan.

Silogizam je model rasuđivanja utemeljen na ideji dedukcije iz dviju premisa, to jest, to je vrsta zaključivanja.

Vidi također značenje silogizma.

Uzročno zaključivanje se događa uspostavljanjem uzročnog odnosa (uzroka i posljedice) između činjenica, od promatranja događaja.

Primjer: Kiša pada. Nakon kiše dolazi sunce. Onda bi se uskoro trebalo pojaviti sunce.

Pravila zaključivanja

Pravila zaključivanja su metode koje se koriste kako bi se zaključio zaključak, iz jedne ili više poznatih premisa. Osnovni argumenti (pretpostavke) koriste se za postizanje vrijednosti (zaključka).

Primjeri

  • Svaki pas je sladak. Marley je pas. Dakle, Marley je zgodan.
  • Ako je X> 5 = P i X 5 = X <1.

U ovom slučaju X> 5 = P i X 5 = X <1 je zaključak.

Tekstualni zaključak

Tekstualni zaključak povezan je s razumijevanjem čitanja. To znači tumačenje elemenata koji su eksplicitni i implicitni u tekstu, zajedno analizira sve što je napisano i razumijevanje središnje ideje teksta. Tekstualni zaključci mogu zahtijevati neko prethodno znanje o temi čitanja.

Statističko zaključivanje

Statistički zaključci izvlače zaključke iz prikupljenih podataka o uzorku. Ti se podaci koriste kao osnova za zaključivanje o određenoj situaciji ili hipotezi. To je, primjerice, slučaj s prikupljanjem podataka u demografskom popisu stanovništva.

Sinonimi za zaključivanje

  • zaključak
  • upletenost
  • zaključivanje
  • indukcija
  • posljedica