dalje

Što je skriveno:

Ulterior je muški i ženski pridjev portugalskog jezika koji se koristi za opisivanje nečega što se nalazi iza, koje zauzima sljedeće mjesto u nizu, koji dolazi ili se događa kasnije .

Ulterior potječe od latinske riječi ulteriore i znači nešto što će se dogoditi u budućem vremenu. Znajući to, posterior i kasniji su dva sinonima riječi skriveno. Ex: Daljnji incidenti potvrdili su našu sumnju.

Iako nije riječ koja se široko koristi u neformalnim razgovorima svakodnevnog života, riječ je o izrazu koji se često koristi u izrazima pravnog okvira, kao što su: daljnje razmatranje, daljnji postupak ili naknadno spajanje. Ovaj posljednji izraz služi da opiše skup subjekata koji interveniraju na jednoj ili obje strane sudskog procesa.