Adonai

Što je Adonai:

Adonai je hebrejski izraz koji znači " moj Gospodin ". To je ime Božje korišteno u Starom zavjetu umjesto božanskog imena Jahve, budući da se Jahve, iz poštovanja, ne bi trebao izgovarati.

Adonai odražava Božju nadmoć, zamjenjujući Tetragrammaton YHWH ili Jahvu. Dakle, kad god se tetragrammaton pojavio u biblijskom tekstu, čitao se kao "Adonai". Često je tetragrammaton zamijenjen hebrejskom riječju HaShem, što znači "Ime".

Prema židovskoj tradiciji, riječ Adonai, s obzirom na to da se odnosi na Boga, ne bi se trebala koristiti bez razmatranja, niti bi se trebala koristiti na neprikladnim mjestima kao što su sanitarni objekti.

Riječ Adonai često se koristi u izrazima koji se odnose na Božje osobine. Na primjer: Shalom Adonai je izraz koji znači "Gospodnji mir". To je pozdrav koji spominje mir, kao da govori "mir Božji s vama". Odgovor na ovaj pozdrav trebao bi biti "Adonai Shalom".

Izraz "Adonai Kadesh" odnosi se na Božju Svetost i znači "Gospodin je Sveti".

Mnoge kršćanske pjesme pohvale i štovanja koriste riječ Adonai kao oblik poštovanja i poštovanja prema Bogu. Primjer je pjesma "Adonai, Aba Pai", pjevačice Aline Barros.