Java

Što je Java:

Java je programski jezik koji je razvio James Gosling zajedno s drugim programerima početkom 1990-ih u tvrtki Sun Microsystems.

Programski jezik Java je objektno orijentiran (ponašanje objekata određenih klasama) i kompajlira se u bajtni kod (upute se izvršavaju preko Java Virtual Machine - JVM i mogu se obrađivati ​​na sustavima temeljenim na C ++). Sintaksa jezika Java slična je jezicima C i C ++.

Jezik Java je najvažnija platforma Java koja sada pripada Oracleu. Drugi jezik razvijen za Java platformu je Groovy.

Većina Java uputa dostupna je za besplatno preuzimanje. Od 2007, Java izvorni kod je izdan pod licencom od Opće javne licence (GNL).