Kalendarska godina

Što je kalendarska godina:

Kalendarska godina je 12-mjesečno razdoblje koje odgovara 365 dana u godini, računajući od 1. siječnja do 31. prosinca.

Brazilska kalendarska godina bila je definirana u zakonu br. 810, od 6. rujna 1949., koji je ispunio predsjednik republike Eurico Gaspar Dutra.

"Kalendarska godina" se mijenja svake četiri godine, dodajući još jedan dan u mjesecu veljači, koji je sada 29 dana, s ciljem da se godišnji kalendar uskladi s kretanjem zemljinog prijevoda. kalendarske godine na 366 dana, a naziva se prijestupna godina.

U Brazilu, "kalendarska godina" odgovara razdoblju financijske godine, tj. Kada se financijske operacije provode radi pripreme proračuna i plaćanja javnih subjekata.

Poslovna godina

U računovodstvenoj i financijskoj matematici, kako bi se pojednostavili izračuni s datumima, svaki mjesec u godini broji se s 30 dana, a za godinu se dogovori da ima 360 dana, nazivajući poslovnu godinu.