odsada

Što je od sada:

Od sada znači od sada ili od sada . To je prilog vremena, koji određuje promjenu od određene točke prema budućnosti. To je sinonim za budućnost, itd.

Pravni stručnjaci često koriste ovaj pojam. Pri izradi ugovora, jedna od svrha je definiranje imenovanja ugovornih strana. Primjerice, u zakupu nekretnina imena izvođača zamjenjuju se riječima "najmodavac" i "najmoprimac", kao što je prikazano u nastavku:

"Ovim instrumentom, s jedne strane .... (navedite ime, GR, CPF, zanimanje), oženili se pod ...., sa ...., prebivalištem i prebivalištem u ... u ovom gradu do ulice ..., broj ..., u daljnjem tekstu LASER; s druge strane .... (navesti ime, GR, CPF, zanimanje), oženjen pod režimom ..., s ...., u daljnjem tekstu: NAJMORNIK ... ".