plemstvo

Što je aristokracija:

Aristokracija znači plemstvo . To je viša društvena klasa. Izraz aristokracija potječe iz grčkog " aristokrateia ", što znači "vlada najboljih".

Aristokracija je oblik društvene i političke organizacije u kojoj je vlada monopolizirana privilegiranom klasom.

Za Aristotela, aristokratija je bila vlada nekolicine, najboljih građana u smislu da posjeduju bolju moralnu i intelektualnu formaciju da bi zastupala interese grada. Aristokracija bi bila izvorna konstitucija vlade, koja bi se mogla pretvoriti u oligarhiju, ako bi se vladari posvetili privatnim interesima. Aristokracija je imala svoje podrijetlo u potrebi za novom vladom koja će se boriti protiv tiranije, oblika vlasti u kojem je vlast bila koncentrirana na osobu. Poput oligarhije, tiranija je bila perverzni oblik vladavine, preusmjerena od izvorne monarhije.

Negativna konotacija pojma nastala je kada je aristokracija došla u usporedbu s oligarhijom. Političku moć vršila je elita, mala skupina građana izabrana od strane plemstva, društvenog prestiža ili privilegija naslijeđenih od određenih znanstvenih, vjerskih, umjetničkih itd.