Ultima omjer

Što je Ultima omjer:

Ultima omjer znači " posljednji razlog " ili " posljednji izbor ". To je izraz koji dolazi iz latinskog i često se koristi u pravu.

Rečeno je da je Kazneni zakon ultima ratio, to jest, to je posljednje sredstvo ili posljednji instrument koji država koristi u situacijama kažnjavanja za kažnjivo ponašanje, pri čemu se može upotrijebiti samo kada nije moguće primijeniti drugu vrstu prava na primjer, građanske, radne, administrativne itd.

Poštivanje ljudskog dostojanstva predviđeno brazilskim Ustavom podrazumijeva uporabu kaznenog zakona u posljednjim okolnostima i nikada u korist države, koja bi, ako se primijeni, postala instrumentom represije.

Izraz se također pojavljuje u " ultima ratio regum " čije je značenje "posljednji razlog kraljeva". Koristio se u okolnostima neprijateljskih napada u kojima će se u posljednjem slučaju koristiti samo oružje. To jest, samo ako razgovori u pokušaju da nagovore neprijatelja da zaustave napade nisu bili djelotvorni.