Dobar Samarijanac

Što je Dobri Samarijanac:

Izraz "dobri Samarijanac" potjecao je iz biblijske usporedbe u Novom zavjetu, u kojoj Isus Krist upućuje svoje sljedbenike da ljube svog bližnjega onako kako su voljeli sebe.

Danas je izraz bio općenit i "dobar Samarijanac" je došao označiti svaku osobu koja brine o drugima, koji uvijek djeluju u korist dobra, koji nastoji pomoći u bilo kakvim okolnostima bez lažnih interesa.

Samarijanac je prirodni pojedinac Samarije, blizu Jeruzalema. U vrijeme Isusa mnogi su Židovi mrzili Samarijce, jer su se smatrali nečistim strancima.

U prispodobi koju je Isus rekao, kao što je zapisano u Evanđelju po Luki, poglavlje 10, liječnik zakona pita Isusa što bi trebao učiniti kako bi naslijedio vječni život. Isus odgovara da je potrebno voljeti Boga i ljubiti bližnjega.

Ispitujući tko je "sljedeći", Isus odgovara dajući primjer ponašanja trojice muškaraca koji su prošli pored drugog koji je bio pretučen. Dva čovjeka (svećenika) prošla su pored žrtve bez pomoći, ali se treći, Samarijanac, pobrinuo za njega, odveo ga na svoje mjesto da mu pomognu i platio sve troškove. Ovaj dobronamjerni čovjek postao je poznat kao "dobar Samarijanac".

Zaključak liječnika zakona bio je da je "sljedeći" onaj koji se smilovao čovjeku u nevolji, čak i strancu