platonski

Što je platonski:

Platon je pridjev koji se odnosi na grčkog filozofa i matematičara Platona. Popularno, platonski pojam se počeo koristiti sa značenjem nečega idealnog ili čednog, bez materijalnih interesa. Na primjer, platonska ljubav je ona koju ostavlja samo duhovna ravan, bez tjelesnog ili seksualnog kontakta.

Platon je živio u Ateni oko 400 godina prije Krista i stvorio filozofsku teoriju pod nazivom Teorija ideja ili Teorija oblika. Prema toj teoriji, svijet je podijeljen na dva dijela: Svijet ideja, u kojem je ideja stvari savršena, i Osjetljivi svijet, gdje postoji samo djelomična percepcija stvari kroz osjetila.

U jednom od svojih najpoznatijih tekstova, Alegorija špilje, Platon predstavlja alegoriju u kojoj je grupa ljudi zarobljena unutar pećine bez pogleda izvana. Ti zatvorenici imaju samo djelomičnu predodžbu o stvarnim predmetima koji postoje vani kroz sjene koje se projiciraju u pećinu svjetlom vatre.

Lažni broj - platonski

Platonic je pjesma brazilske grupe Fake Number, žanra Pop Punk, sastavljena od Elektre Camile Prado (vokal), Penguin (Guitar) i André Mattera (Bubnjevi). Platon je pjesma s albuma "Pet lica od tajne" i govori o slučaju platonske ljubavi.

Platonski ili možda - Andread Job

"Platonski ili možda biti" je pjesma s albuma "Força" koji je 2005. izdao Andread Jó, skladatelj, aranžer i utvrđeni pjevač reggae glazbe.