pečat

Što je pečat:

Žig je pečat, pečat ili pečat, s ciljem validacije dokumenta koji sadrži važne informacije.

Pečat može reproducirati potpis tijela koje dokazuje istinitost podataka u dokumentu.

Marka je upotreba znaka koji predstavlja službeni potpis, pečat za provjeru autentičnosti i taj pečat može sadržavati pečat ili vodeni žig.

Kancelarija je ured u kojem se kancelarije nalaze u dokumentima. To je mjesto gdje se bavite diplomatskim poslovima.

Pečat se održava kada neka vrsta dokumenta ide višim tijelima, kada će ih analizirati pravne osobe, na primjer, pečat će dokazati da je dokument istinit.

Trenutno već postoje elektroničke komore koje sprečavaju krivotvorenje dokumenata i potpisa.