uvod

Što je uvod:

Uvod znači početak ili početak . To je čin ili učinak uvođenja . Riječ je o kratkom tekstu koji prethodi pisanom djelu i služi da ga predstavi čitatelju, to je predgovor djela.

Kada govorimo o školskim djelima, uvod ima funkciju ukratko predstaviti čitatelju temu koja će se razvijati i kako će biti predstavljena tijekom rada.

Za sve znanstvene radove koji zahtijevaju sastav tekstova za predstavljanje ideja (esej, članci, monografije ili teze), obvezno je da postoji uvodni dio, dio razvoja i zaključak . Razina produbljivanja teme ovisi o vrsti posla koji će biti napisan.

U jednostavnoj disertaciji, uvod bi trebao najaviti čitatelju koja će tema biti razmatrana u tekstu. To je sintetizirana prezentacija obrađene teme i kontekstualizacija sa stvarnošću. U znanstvenim radovima, slijedeći znanstvenu metodologiju, uvod bi također trebao karakterizirati predmetnu temu, spomenuti ciljeve i rezultate istraživanja, ukazati na relevantnost rada itd.

U kontekstu pedagogije, pojam "uvod" označava djelovanje uvođenja nove teme ili ideje. Primjerice, knjiga koja ima za cilj predstaviti osnove određene teme za daljnje učenje, obično ima naslov: "Uvod u ... Ekonomiju, psihologiju, filozofiju, informatiku, itd."

Saznajte više o disertaciji.