Tchu tchuca

Što je Tchutchuca:

Tchutchuca znači žena, lijepa djevojka i sleng koji se koristi u Brazilu, osobito u Rio de Janeiru. Pojam je postao poznat širom Brazila pjesmama funk karioke.

Tchutchuca se prvi put pojavio s bendom "Bonde do tigrão", skupinom funk karioka, objavljenom 2001. godine, a na kraju je popularizirao pojam tchutchuca. Upotrijebili su izraz da nazovu bilo koju lijepu djevojku, mačku.

Danas je tchutchuca stekao više pogrdan smisao, koristi se za nazivanje niske razine, vulgarne žene, tchutchuca je onaj koji prisustvuje svim funkcijama i poznat je svim muškarcima, poznato je da ima nekoliko veza, ali nitko ne želi saznati.