Yeshua Hamashia

Što je Ješua Hamašija:

Ješua Hamašija znači Isus Krist, Mesija.

To je izraz na aramejskom jeziku, koji je govorio Isus, a koji je doveo do stvaranja više jezika koji su se govorili do danas. Židovi, osobito u Izraelu, još uvijek doslovno koriste tu riječ. Moguće ga je pronaći u Novom zavjetu, ali s drugačijim pravopisom: Yeshu ha Notzri.

Yeshua Hamashia također može biti napisan na hebrejskom, što je sveti jezik Židova, pravopis je potpuno isti kao i aramejski. Ime Ješua također je napisano kao Yehoshua, prevedeno na portugalski jezik za Jošuu. Yeshua Hamashia također može biti napisana kao Yeshua Meshiach.

O tvrdnji da je Ješua uistinu izvorno ime Isusovo mnogo se raspravljalo jer se u velikoj mjeri koristilo u drevnim civilizacijama, uključujući Grke. Postoje nebiblijski povijesni zapisi koji dokazuju da je Isus živio u Izraelu i govorio aramejski.