Hosana

Što je Hosanna:

Hosanna znači " spasi nas " i liturgijski je izraz hebrejskog podrijetla, a mnogo se koristi u židovskim i katoličkim religijama. Hosanna se pojavljuje u nekoliko odlomaka Biblije, osim što se koristi iu pjesmama i molitvama.

Hosannu su uzvikivali napaćeni Jeruzalemski ljudi dok je Isus prolazio, moleći ga da mu pomogne, tražeći njegovo spasenje, vjerujući da ih može osloboditi od patnji i dominatora tog vremena.

Postoji nekoliko pjesama pod nazivom "Hosanna", koje sviraju različite glazbene skupine. Te su pjesme usmjerene prema Bogu i Isusu.

Hosana za judaizam

U judaizmu, Hosanna se koristi u "Službi Hoshane", što je ciklus molitve u kojem se svaki izbor pjeva ujutro za vrijeme blagdana sjenica, poznatog kao Suco. Ciklus Hoshane se također pjeva sedmi dan festivala Hoshana Rabbah.

Saznajte više o judaizmu.

Hosana za kršćanstvo

Za kršćanstvo, Hosanna se uvijek pjeva ili moli kao štovanje Isusa. Izraz potječe kada je Isus bio priznat kao Mesija kada je ušao u Jeruzalem, onda su ljudi vikali: "Hosana! Blago onomu koji dolazi u ime Gospodnje! " U katoličkim proslavama, ljudi pjevaju "Hosanna u visinama".

Saznajte više o Hosani u visinama.