pravda

Što je Jus:

Jus znači zasluga, a dolazi od latinskog jus, što znači pravo. Pojam se obično koristi uz "učiniti", što znači da osoba mora živjeti prema nečemu ili nečemu.

Poštivati ​​nešto znači zaslužiti, imati pravo uživati ​​u nečemu. Jus se široko koristi u pravnim znanostima, kada se kaže da je "pravda učinjena", to jest pravda je učinjena, da je samo ono što zaslužuje. Postoje neke nesuglasice o tome kako se piše, bilo da je to jus ili juz, ali isto je i sa slovom S na kraju.

Jus se također može upotrijebiti kada nedostaju druge riječi da bi se nešto objasnilo, nešto što bi osoba željela definirati, ali ne bi našla pojam koji ima isto značenje, kao što je reći da "riječi ne ispunjavaju ono što ja osjećam" znači nema riječi koje bi pokazale taj osjećaj.

Tu je i jus solis, što znači pravo na tlu, na latinskom. Jus solis je načelo da se pojedincu priznaje državljanstvo prema mjestu rođenja. Jus soli je krivotvoren prije mnogo godina, s ciljem da se nasele zemlje takozvanog Novog svijeta, kao što je Brazil, koji je u to vrijeme primio veliki priliv emigranata.

Izrazi s izrazom Jus

"Wow, ta djevojka doista živi do svoje slave kao lijepa."

"Ovaj učitelj doista živi prema svojoj reputaciji kao dosadnoj."