prinos

Što je prinos:

Prinos je engleski izraz koji znači dohodak, dobit . To je povrat ulaganja u dionice, izražen godišnje u postocima na temelju troška ulaganja.

Prinos može biti i prinos, kuponska stopa podijeljena s tržišnom cijenom ovog papira. Taj prinos nije točna mjera ukupnog povrata budući da se moraju uzeti u obzir kapitalni dobici.

Prinos vrijednosnih papira je godišnja dividenda podijeljena s kupovnom cijenom papira. To nije precizna mjera ukupnog povrata jer se mora uključiti godišnji prihod od kapitalnih dobitaka.

Obveznice imaju fiksnu kamatnu stopu na kupon, imaju trenutnu tržišnu stopu, odnosno kamatnu stopu obveznica s obzirom na trenutnu cijenu, procjenu onoga što će investitor dobiti do dospijeća papira koji se naziva "prinos". do dospijeća "i porez koji se određuje prema iznosu dohotka koji ćete primiti.

Prinos ili prihod od uzajamnih fondova rezultat je dividendi i kamata zarađenih na portfelju fonda, nakon povlačenja troškova fonda, kao što je naknada za upravljanje. Prinos fonda na temelju roka od 30 dana naziva se "prinos sec".

Prinos je izraz koji se koristi ne samo u smislu dohotka, već i kao sinonim za proizvodnju, plodonošenje, profitiranje ili davanje popusta.