suvišan

Što je suvišno:

Redundant je pridjev dvaju rodova koji se koristi za opisivanje nečega u čemu je informacija već rečena, postaje repetitivna, višak.

Riječ se odnosi na termin suvišnost, što znači pretjeranu upotrebu sličnih riječi ili izraza. Potječe iz latinskog redundare, što znači "vratiti se".

Osoba je suvišna kada nekoliko puta ispriča istu priču, ne mijenja ono što kaže ili produžuje svoj govor, uzrokujući da se poruka učita ponavljanja.

Primjer: "Gradonačelnik je u svom govoru vrlo suvišan. Govorio je dva sata da kaže nešto što je mogao reći za 30 minuta."

Pojam se također može zamijeniti sinonimima kao što su difuzni, prekomjerni, dugotrajni, pleonasti. Na engleskom je napisana na način sličan portugalskom: suvišan .