zigota

Što je Zygote:

Zygote ili Egg je diploidna stanica koja nastaje kao rezultat sjedinjavanja jezgara dviju međusobno kompatibilnih stanica. To je proizvod spolne reprodukcije .

U životinja zigota se zove jaje i rezultat je sjedinjenja dvaju gameta, to je stanica sposobna za pohranjivanje genetskih karakteristika roditelja i može generirati sve stanične linije odraslog organizma.

Zigota je stanica nastala spajanjem muških i ženskih gameta, koja će diferencijacijom i embriogenezom dovesti do novog bića vrste, prvo u obliku embrija. U specifičnom slučaju ljudskog bića zigota ima 23 para kromosoma, tj. 46.

U biljkama zigota će dovesti do sporofita, faze koja proizvodi spore; klijanje ovih spora dovodi do nastanka gametofita, sposobnog za proizvodnju haploidnih gameta.

U spermatofitima zigota najprije postaje zametak unutar sjemena, dok se u pteridofitima zigota razvija izravno u odraslu biljku.

U gljivama, zigota je stanica koja nastaje spajanjem jezgre dvaju spolno kompatibilnih hifa i stvara zigosporu, koja proizvodi nove hipe čije jezgre prelaze u mejozu i stvaraju spore koje se mogu razviti u novim haploidnim pojedincima.

Vidi također značenje oplodnje i embrionalnog razvoja.