Rosa de Saron

Što znači ruža Saron:

Saronova ruža biblijski je izraz koji se nalazi u Starom zavjetu u Pjesmi nad pjesmama 2: 1. U nekim verzijama Biblije piše: "Ja sam Saronska ruža, đurđevak."

Ovaj izraz integrira dijalog između žene Šulamita i njezina voljenog. U vrijeme Salomona (Pjesma nad pjesmama), dolina Saron (regija Palestine) bila je plodna i proizvela je lijepe i bogate cvijeće. Zbog toga se nevjesta opisuje kao ruža, a mladoženja potvrđuje da je poput "ljiljana među trnjem".

Ruža Saron predstavlja Isusa?

Neki ljudi pripisuju naslov "ruža sarona" Isusu Kristu, no nema biblijskih dokaza koji bi govorili da je Isus bio Saronska ruža. Ta se usporedba dogodila kroz ideju o ljepoti i savršenstvu koja se pripisuje Isusu, analogija s ružom, najljepšim i savršenijim od cvijeća doline Saron.

Druga verzija također navodi da dijalog simbolizira Isusa Krista i njegovu Crkvu. Međutim, neki autori odbacuju ovu verziju, rekavši da taj dijalog predstavlja Boga (mladoženja) i narod Izraela (nevjesta). To je zato što se formiranje Crkve dogodilo samo u Novom zavjetu i proširilo se kroz službu apostola Pavla.