Jednostavan interes

Što su jednostavni interesi:

Jednostavna kamata je prihod ostvaren ulaganjem s početnim kapitalom . Sastoje se od postotka izračunatog iz te vrijednosti.

Ovaj se prihod primjenjuje na iznos koji je posuđen i radi kao najamnina za ovaj zajam, uz stopu koja se definira na temelju početne vrijednosti, kamatne stope i vremena, prikazane sljedećom jednadžbom:

Primjerice, osoba ima dug u iznosu od 1000, 00 R (tisuću realnog iznosa), koji se mora platiti s kamatom od 8% mjesečno, usvajanjem jednostavnog režima kamata i taj se dug mora platiti za dva mjeseca.

Obračunata kamata za ovaj dug bit će:

j = 1000 x 0, 08 x 2 = 160

To jest, osoba o kojoj je riječ će platiti, uz 1000 dugova, plus 160 kamata.

Najvažnija stvar u vrijeme jednostavnog obračuna kamata je činjenica da kamata koja se u određenom razdoblju ostvaruje ne trpi akumulacije, tako da su uvijek jednaki u svim razdobljima u kojima investicija ima neki prihod.

To je vrlo uobičajena tema u disciplinama financijske matematike jer banke općenito koriste kombinaciju komercijalnih i točnih kamatnih stopa za izračun kamata na kratkoročne financijske transakcije.

Vidi i značenje interesa.

Složena kamata

Složena kamata je kamata određenog razdoblja koja se dodaje kapitalu za izračun nove kamate u sljedećim razdobljima.

Pogledajte više o značenju složenih kamata.