metajezik

Što je Metalanguage:

Metalika se sastoji od tipa jezika koji se izravno odnosi na jezik koji se koristi u komunikaciji.

Rječnik je primjer metajezike, jer je namijenjen opisivanju i razgovoru o kodovima koji čine sam jezik. Primjerice, kada osoba pita značenje riječi, ona koristi metalingvističku funkciju (da opiše sam jezik).

Metalika se još uvijek može primijeniti u drugim područjima, kao što su glazba, kino, umjetnost, računalne znanosti itd. U ovom slučaju, pojedine produkcije (kao npr. U glazbi i kinematografiji) pokazuju elemente koji se odnose na glazbenu ili kinematografsku konstrukciju.

Slijedeći takvo razmišljanje, autoportret slikara ili fotografa također se može smatrati primjerom metajezika. Drugi primjer metajejaka u kinematografiji je kada likovi "razbijaju četvrti zid", izraz koji se koristi za predstavljanje akcije razgovora s gledateljem.

Intertekstualnost i metajezik

Kao što je rečeno, metajezik je jezik kojim se opisuje i objašnjava sam jezik, u njegovim najrazličitijim stilovima (gramatička, umjetnička, glazbena, računalna itd.).

Intertekstualnost se, međutim, odnosi na skup referenci i odnosa, implicitnih ili eksplicitnih, koje tekst može uspostaviti s drugim tekstovima . Odnosno, on se sastoji od književnog djela, primjerice, koje pokazuje utjecaj i referencu drugih djela, bilo da je riječ o istom autoru ili drugim autorima.

Postoje različite vrste intertekstualnosti, kao što su: epigraf, citiranje, aluzija, parafraza i parodija, na primjer.