Kategorički imperativ

Što je kategorički imperativ:

Kategorički imperativ je koncept filozofije koji je razvio filozof Immanuel Kant, koji tvrdi da svako ljudsko biće treba djelovati u skladu s moralnim načelima.

Immanuel Kant

Za Kanta je imperativ svaki plan koji ukazuje na to da bi se određena radnja trebala provesti u praksi, koja je podvrgnuta analizi.

Koncept imperativa analizira motivaciju koja vodi ljudsko biće da djeluje u različitim životnim situacijama.

Različiti kantovski imperativi

Immanuel Kant podijelio je koncept imperativa na dva dijela: kategorički imperativ i hipotetički imperativ .

Kategorički imperativ

Osnovni koncept kategorijskog imperativa je osjećaj morala, načela i poštovanja.

Svaka i sva akcija koja se provodi u praksi ne uzima u obzir samo cilj koji cilja, već i način na koji je taj cilj postignut.

Osim što je bitno da nitko nije ozlijeđen, važno je da ponašanje onih koji provode radnju ima unutarnju moralnu zabrinutost, koja je neovisna o kazni ili bilo kojoj drugoj vrsti ozljede.

Kategorički imperativ drži da pojedinci trebaju djelovati u skladu s onim što bi željeli vidjeti kao univerzalni zakon, tj. Ne bi trebali drugima učiniti ono što im se ne bi svidjelo. Zbog tog pojma prava, kategorički imperativ je također označen kao univerzalni imperativ .

Primjer kategoričkog imperativa

Ne vozite velikom brzinom .

Imajte na umu da u gornjoj rečenici, moralna savjest osobe koja izgovara frazu zna da nije vožnja velikom brzinom dužnost; je način da ne riskiramo svoj život, a ne živote drugih, da budemo odgovorni prema sebi i bližnjemu.

To je dovoljno samo da bi se djelovanje ne vozeći velikom brzinom primijenilo u praksi. Napominjemo da ne postoji zabrinutost zbog kazne koja se može primijeniti ako ta dužnost nije ispunjena.

Bez obzira na kaznu, motivacija za djelovanje je moralna briga, a ne strah od moguće kazne.

Važnost kategoričkog imperativa

Koncept kategoričkog imperativa je od velike važnosti u idealu skladnog života u društvu, jer brani da se svi ljudi ponašaju etički i moralno i djeluju bez štete ili iskorištavanja drugih.

Filozofija kategoričkog imperativa propovijeda da bi se to trebalo provoditi za stvar savjesti i moralne dužnosti, a ne zbog straha od primanja kazne ako je netko na neki način suprotan onome što se smatra ispravnim.

Najveća korist od stavljanja ove filozofije u praksu je miran društveni suživot, budući da maksima svakodnevnog života ne radi s drugima ono što ne želi učiniti za sebe.

Hipotetički imperativ

Hipotetički imperativ je potpuno suprotan pojam od kategoričkog imperativa.

Središnja ideja kategoričkog imperativa je slijediti ideju kao način postizanja određene svrhe. Postoji izravan odnos između djelovanja i svrhe, to jest, da se x može postići, i to mora biti učinjeno.

Taj se imperativ naziva hipotetičkim jer djelovanje koje je potrebno postići do kraja može ili ne mora biti provedeno u praksi, ovisno o volji i sklonostima tko će je na kraju vježbati.

Međutim, nije važno hoće li ta svrha slijediti načela moralnosti i etike. Fokus je imati cilj i djelovati na način koji će vas osvojiti, bez obzira na okolnosti i sve ostalo.

Primjer hipotetičkog imperativa

Ako ne želite platiti kaznu, nemojte voziti velikom brzinom.

Napominjemo da je u gornjoj rečenici glavna briga pojedinca neplaćanje novčane kazne.

Moralna briga za vlastiti integritet ili fizički integritet ne postoji. Ono što ga čini "opreznim" je hipoteza da je uhićen, a ne osjećaj odgovornosti.

Saznajte više o imperativu.

Kantovska načela

Prema Kantu, moralnost ljudskog bića ne ovisi ili se odnosi na iskustvo koje doživljava, to jest, to je sposobnost koja je već rođena s ljudskim bićem; je urođena.

Tako su svi ljudi u stanju razlikovati ono što je dobro od zla.

Kantovska etika je u potpunosti utemeljena u kategoričkom imperativu.

Kantovska moralnost ne tolerira stavove i postupke motivirane interesima jer se temelji na dužnosti da djeluje moralno.

Saznajte više o moralu i etici.

Zanimljivosti o Immanuelu Kantu

Poznato je da je Kantov otac čovjek koji je propovijedao istinu prije svega.

Iz njegovih etičkih i moralnih načela moguće je shvatiti da je na Kanta izravno utjecao etički strogost njegova oca.

Sam je filozof čak i kroz svoje pisanje izrazio da u kući svoga oca nema mjesta za ništa što bi se moglo suprotstaviti pristojnosti i istinitosti.