Biokinesis

Što je biokineza:

Biokineza ili vitakinesis je navodna sposobnost upotrebe sile misli da modificira neke fiziološke aspekte tijela, kao što su boja očiju, boja kose, boja kože, visina, količina tjelesne masti i tako dalje.

Tehnika biokineze također bi se primjenjivala kako bi se ubrzalo zacjeljivanje nekih bolesti, na primjer. Prema tom principu, ljudi koji su iskusni u ovoj tehnici mogli bi postići besmrtnost, jer bi mogli neprestano obnavljati stanice i organe svoga tijela.

Prema praktičarima ove tehnike, biokineza djeluje koncentrirajući snagu misli na stvaranje kinetičke energije sposobne za kretanje ili materijaliziranje živih molekula. Dakle, kontrolom te energije pojedinac bi mogao mijenjati dijelove svoga tijela, mijenjajući molekule svoje DNK na način na koji je želio.

Saznajte više o DNA.

Kako bi se postigli rezultati u biokinezi, prema njegovim praktičarima, potrebno je slijediti disciplinu i svakodnevno izvoditi niz vježbi meditacije, uglavnom uz pomoć podsvjesnih zvukova (podsvjesne poruke u sredini nekih zvukova) i hipnoze, na primjer.

Pretpostavljena tajna postizanja željenih rezultata s biokinezom je snaga volje, pa je preporučljivo da praktikant ima vjeru i mentalizira realizaciju svoje transformacije.

Znanost, međutim, tek treba dokazati bilo koju od tehnika biokineze ili istinitost njezinih rezultata.