užasan

Što je užasno:

Užasno je pridjev koji kvalificira nešto kao užasan, strašan, loš ili vrlo loš i neugodan .

Kada se kaže da je osoba strašno znači da je obdarena osobnošću i ponašanjem koje su neadekvatne, bilo djelovanjem na zlo ili na akciji način koji je protiv svih pravila etike, morala i dobrih manira.

Ovaj se pridjev koristi za predstavljanje negativne osobine određene stvari, kao nešto pretjerano loše.

Primjer: "Napravio sam kolač, ali je postao užasan" ili "Vrijeme je danas strašno" .

Neki od glavnih sinonima strašnih su: loš, bezvrijedan, loš, strašan, strašan, strašan, grozan, okrutan, užasan, odvratan, monstruozan, odvratan, žalosan, odvratan, odvratan, zastrašujući, grozan, užasna i mračna.

Pravilan prijevod riječi "strašno" na engleski jezik je užasan ili grozan .

Etimološki, strašna riječ potječe od latinskog horribilis, što znači "što uzrokuje užas" ili "grozno".

Pogledajte i: