Značenje kondenzacije

Što je kondenzacija:

Kondenzacija ili ukapljivanje je kemijski proces pretvaranja tvari u plinovito stanje u tekućinu . Ukratko, sastoji se od inverznog isparavanja, kada se tvar tekućeg stanja pretvara u plinovito.

Do kondenzacije dolazi kada para ili plin dosegne temperaturu ispod točke vrenja. U slučaju vodene pare, na primjer, kondenzacija počinje kada je temperatura ispod 100 stupnjeva Celzija. Tako se plinovito stanje vode pretvara u tekuće kapljice.

Pri ključanju, molekule vode dobivaju energiju (zbog topline) i miješaju, uzrokujući da se razdvoje i promijene oblik u plinovito (parno) stanje. Gubeći toplinu, molekule također gube energiju i smanjuju stupanj agitacije. Kako usporavaju, molekule se opet privlače. Stoga se reorganiziraju u obliku tekućeg stanja.

Kondenzacija je dio jednog od pet procesa transformacije tvari, kao što su sublimacija, isparavanje, solidifikacija i fuzija .

Vidi također: Isparavanje i vrenje.

U figurativnom smislu riječi, kondenzacija također može predstavljati čin ili učinak sumiranja određenog sadržaja u bitno, bilo da se radi o tekstu, ideji, priči i tako dalje.

Plućna kondenzacija

To je indikacija respiratornih bolesti u plućnom sustavu, kada je alveolarni zrak prisutan u plućima zamijenjen tekućim stanjem, što može oštetiti mjesto koncentracije.

Poznata i kao plućna konsolidacija, ova vrsta kondenzacije može biti uzrokovana upalom pluća, edemom, plućnim krvarenjima ili aspiracijom nekog stranog tijela u tijelo.