Dopunsko pravo

Što je komplementarno pravo:

Komplementarno pravo je zakon osmišljen kako bi pružio više informacija o načinu na koji su prava ili obveze (norme) definirane u federalnom Ustavu.

Dopunski račun

Dopunski prijedlog zakona je dokument koji inicira zakonodavni proces za dopunski zakon koji se dopunjuje. Zakonodavni proces je skup svih faza koje su potrebne za odobrenje prijedloga zakona, od prijedloga do faze glasovanja.

Tko može predložiti dopunski račun?

Može se izraditi prijedlog novog dopunskog zakona:

 • predsjednik Republike,
 • senatori,
 • saveznih zastupnika,
 • od strane državnih zastupnika,
 • Odbori Zastupničkog doma, Savezni senat i Nacionalni kongres,
 • Saveznog Vrhovnog suda (STF),
 • drugih sudova,
 • državnog odvjetnika Republike.

Građani također mogu predložiti dopunski zakon. Kada je projekt predstavljen od strane građana to se naziva popularna inicijativa.

Kako se odobrava dopunski zakon?

Da bi se dopunski prijedlog zakona odobrio i postao zakon, on mora biti izglasan i odobren u dva doma koji čine Nacionalni kongres: Zastupnički dom i Savezni senat. Odobrenje mora biti apsolutnom većinom, odnosno većinom od ukupnog broja saveznih zastupnika ili senatora.

U Senatu se glasanje odvija u jednom okretu. Budući da Senat ima 81 senatora, najmanje 41 senator mora glasovati za dopunski zakon.

Već u Zastupničkom domu glasovanje se odvija u dvije smjene. Da bi prijedlog zakona bio odobren, potrebno je najmanje 257 glasova za ukupno 513 zastupnika.

Koja je razlika između komplementarnog prava i običnog prava?

Komplementarno pravo i obični zakon imaju neke razlike. Glavna značajka koja razlikuje običan zakon od komplementarnog prava je vrsta materije koja je definirana svakim zakonom. Još jedna razlika je glasovanje koje je potrebno za donošenje zakona.

Pitanja su se bavila zakonom

Komplementarno pravo uvijek se bavi pitanjima koja su definirana u saveznom ustavu. Kao što ime kaže, ono dopunjuje informacije o tome kako pravo djeluje, na primjer.

Ustav definira da pravo postoji, a dopunsko pravo uspostavlja sve ostale pojedinosti o njegovom radu. Upravo je Ustav informiran kada pitanje treba regulirati dopunskim zakonom.

Uobičajeni zakon se bavi drugim pitanjima koja nisu definirana komplementarnim pravom. Ta se pitanja nazivaju ostatkom tvari.

Glasujte za odobrenje

Što se tiče glasovanja za odobrenje prijedloga zakona, razlika je u tome što se dopunsko pravo mora odobriti apsolutnom većinom i redovnim zakonom jednostavnom većinom.

Apsolutna većina je većina u odnosu na ukupan broj zastupnika ili senatora, računajući i one koji nisu prisutni na izborima. Međutim, jednostavna većina je većina parlamentaraca koji glasuju o prijedlogu zakona.

Koja se pitanja trebaju rješavati dopunskim zakonom?

Ovdje su neke teme koje moraju biti regulirane dopunskim zakonom:

 • stvaranje i podjela federalnih teritorija, država i općina,
 • prolaz stranih oružanih snaga preko teritorija Brazila,
 • slučajevi neprihvatljivosti političara,
 • postupke ocjenjivanja državnih službenika,
 • pravila suradnje između Unije i država, Saveznog okruga i općina,
 • funkcije potpredsjednika Republike,
 • organizacija i funkcioniranje Oružanih snaga,
 • stvaranje zakona,
 • ustrojstvo Ureda javnog tužitelja i Ureda državnog odvjetnika,
 • kriteriji za naplatu poreza,
 • nacionalnog financijskog sustava.