Vojna hijerarhija u Brazilu

Oružane snage, u smislu članka 142. Saveznog ustava, formiraju mornarica, vojska i zrakoplovstvo, koje moraju biti organizirane na temelju hijerarhije i discipline.

U tom smislu u istom članku se navodi da bi hijerarhijska organizacija tih institucija trebala biti uspostavljena u dopunskom zakonu, pri čemu bi trebalo biti jasno da je najviši autoritet svakog od njih predsjednik Republike.

Na taj način, dopunjujući Ustav, Vojni statut (Zakon br. 6, 880 / 80) daje detaljan opis vojne hijerarhije u Brazilu, koja je prikazana u nastavku:

morski

Podijelite Tweet

vojska

Podijelite Tweet

aeronautika

Podijelite Tweet

U svim Oružanim snagama stupnjevanje patenata slijedi kriterije antike dobro definirane u Statutu vojske. Osim toga, vrijedi spomenuti da članak 16. stavak 2. Zakona predviđa da će maksimalne pozicije (admirala, maršala i maršala-do-ar) biti osigurane samo u vrijeme rata .

Policijske i vojne vatrogasne postrojbe

Pored oružanih snaga, Ustav u članku 42. predviđa postojanje policijskih i vojnih vatrogasnih postrojbi na državnoj razini, koje se također temelje na hijerarhiji i disciplini. Strukturno, dvije su institucije organizirane na isti način is istim pozicijama.

Podijelite Tweet

S obzirom da su organi državni, boja insignije može varirati ovisno o stanju.