tvrdica

Što je bijeda:

Avaricious znači škrt, jadan, jadan, koji nije velikodušan, ne čini dobrotvorne svrhe. On je taj koji je ludo vezan za novac.

Avaricious je pridjev koji kvalificira pojedinca koji ima pohlepu, to jest, ima previše vezanosti za novac, koji ima žarku želju da akumulira bogatstvo.

Pohlepni pojedinac prima nekoliko pridjeva, među kojima i neke popularne izraze, u različitim dijelovima Brazila, među kojima su: škrtac, guska, kozji rog, esganado, fuinha, ladica, ruka pokojnika, ruka prasadi, ruka krava, ruke vezane, migalheiro, muquirana, crusty kruh, sordid, sovina, uski, brava, ocat, itd.

U figurativnom smislu, škrt je onaj pojedinac koji štedi riječi, odnosno štedi riječi, što štedi riječi. Avaricious je i pridjev koji se koristi za ljubomornog pojedinca, koji ne voli dijeliti sve što mu pripada.