Znanstvena metoda

Što je znanstvena metoda:

Znanstvena metoda je skup osnovnih normi koje se moraju slijediti kako bi se proizvelo znanje koje ima strogu znanost, odnosno, metoda koja se koristi za istraživanje i dokazivanje određenog sadržaja .

Znanstvena metoda temelji se na sustavnom promatranju činjenica, nakon čega slijede eksperimenti, logički zaključci i znanstveni dokazi o dobivenim rezultatima. Za nekoliko autora znanstvena metoda je logika primijenjena na znanost.

Znanstvena metoda je sustavan rad, u potrazi za odgovorima na proučena pitanja, to je put koji se mora slijediti da bi se došlo do formuliranja znanstvene teorije. To je pažljiv posao koji slijedi sustavan put.

Znanstvena metoda je alat istraživača koji na kraju svog istraživačkog procesa objašnjava i predviđa skup događaja iz primjene svojih teza. Znanstveni članak rezultat je istraživanja provedenog i dokazanog znanstvenom metodom.

Znanstvena metoda je način dokazivanja istinitosti nekih teza diskreditiranih skepticizmom. Za razliku od znanstvene metode, postoji empirijska metoda, koja se temelji samo na iskustvu, bez ikakvog znanstvenog procesa.

Pogledajte što napisati u metodologiji.