Društveno raslojavanje

Što je socijalna stratifikacija:

Socijalna stratifikacija je sociološki koncept koji se koristi za analizu i tumačenje klasifikacije pojedinaca i društvenih skupina na temelju podataka i zajedničkih socioekonomskih uvjeta.

Glavni cilj društvene stratifikacije unutar studija sociologije je razumijevanje funkcioniranja hijerarhijske organizacije društva . Također, cilj mu je identificirati glavne razlike između društvenih klasa i način na koji su nejednakosti društveno konstruirane.

Sva društva imaju neku vrstu raslojavanja, bilo jednostavno ili složeno. Naime, pojedinci koji čine ovu društvenu skupinu podijeljeni su u slojeve (slojeve).

Općenito, društvena stratifikacija vidi niz nejednakosti koje utječu na određenu skupinu ljudi u društvu, odvajajući ih u nekom obliku od drugih. Dobar primjer društvene stratifikacije u Brazilu su sirotinjske četvrti ili periferne četvrti.

Obilježja društvene stratifikacije

Socijalna stratifikacija uglavnom se temelji na sljedećim karakteristikama:

  • To je posebnost društva, a ne samo odraz individualnih razlika;
  • Materijalni i nematerijalni resursi neravnomjerno su raspoređeni među članovima različitih slojeva (slojeva);
  • Ima "nasljedni" karakter, tj. Prenosi se s koljena na koljeno;
  • Ona je univerzalna i promjenjiva;
  • To uključuje nejednakosti i uvjerenja.

Na taj način, studije o socijalnoj stratifikaciji mogu shvatiti kako su čimbenici kao što su moć, bogatstvo i status quo razlike među ljudima u istom društvu.

I iz ovog načela ova istraživanja mogu promatrati te nejednakosti i usavršiti znanje o sukobima i problemima koji se odnose na simboličke aspekte tih društvenih klasifikacija.

Saznajte više o Stratifikaciji.

Neujednačena raspodjela između različitih slojeva identificiranih u socijalnoj stratifikaciji obično se prikazuje kroz Socijalnu piramidu.

Socijalna piramida

Što je viši položaj pojedinca u piramidi, veći će biti njihov pristup nematerijalnim i materijalnim resursima društva.

Kao što je prikazano u piramidi, baza je uvijek veća od grebena. To znači da je veći broj ljudi s manjim pristupom resursima proizvedenim u društvu.

Objašnjenje za to je zbog činjenice da baza piramide predstavlja društveni sloj koji proizvodi dobra i usluge, to jest proletarijat (robovi, sluge, pučani, itd.).

Vrste društvene stratifikacije

Na Zapadu je socijalna stratifikacija organizirana u tri glavna društvena sloja: viša klasa, srednja klasa i niža klasa, a svaka od tih klasa može se dalje podijeliti u druge klase.

Pojedinci koji pripadaju određenom društvenom sloju mogu se uzdignuti ili pasti između slojeva ako su dio otvorenog društva. Taj je proces poznat kao socijalna mobilnost .

S druge strane, postoje zatvorena društva koja ne dopuštaju tu promjenu između društvenih slojeva. U indijskoj kulturi, primjerice, kastinski sustav dijeli pojedince na različite hijerarhijske razine utvrđene od rođenja.

Svaka kasta ima čvrstu ulogu u društvu, a oni koji nisu vjerni ritualima i dužnostima svoje kaste, ponovno će se roditi u nižoj poziciji u sljedećoj inkarnaciji.

Stoga ne postoji mobilnost između hijerarhija kasti, koja određuje čak i vrstu kontakta koje svaki pojedinac može imati s članovima drugih kasta.

Socijalna stratifikacija otvorenih društava (kapitalistička) u pravilu se temelji na ekonomskoj moći pojedinca. S druge strane, u zatvorenim društvima ono što određuje ovu nejednakost je podrijetlo pojedinca, to jest, podrijetlo njegove obitelji.

Saznajte više o kastama i društvenoj mobilnosti.

Studije društvene stratifikacije imaju za svoju glavnu referencu teorije Karla Marxa i Maxa Webera, iako imaju različite fokuse.

Socijalna stratifikacija prema Maxu Weberu

Za Weberovo društvo može biti stratificirano na temelju tri glavna reda: ekonomskog, društvenog i političkog . Te su, pak, razgranate u različite koncepte.

Razlike između društvenih klasa formiraju se na temelju ekonomskih kriterija. Već nazvana imanja konfigurirana su kroz društvenu razliku koju pojedinac ima u sredini (važnost grupe koja dolazi ili se integrira).

Konačno, politika generira tzv. Stranke, koje su također skupine koje čine ljudi s povlasticama u odnosu na druge, stvarajući neku vrstu nejednakosti.

Za razliku od Marxa, Weber ne vidi rad (ekonomiju) kao najvažniji aspekt društvene stratifikacije. Za njemački intelektualac slojeve društva tvori zajednica tih različitih redova.

Dokaz za to je činjenica da Weber pokazuje kako se stratifikacija može dogoditi među ljudima iste profesije. U slučaju dva liječnika, na primjer, netko može imati veći ugled i bolji položaj u statusu quo koji je pokrenulo društvo u usporedbi s drugim.

Društvena stratifikacija prema Karlu Marxu

Prema Karlu Marxu, socijalna stratifikacija je usredotočena na klasni sustav, podijeljen uglavnom između buržoazije i proletarijata.

Marxove teorije povezane su s ekonomskim studijama i socijalnim aspektima ekonomije i njihovim učincima.

Podrijetlo društvene stratifikacije

Izvorno, u primitivnim društvima, koncept društvene stratifikacije nije postojao. Nejednakosti su počele tek od početka podjele rada među članovima zajednice (posebno seksualne podjele).

Teritorijalna dominacija i etničke razlike koje su proizašle iz toga također su doprinijele naglašavanju podjele društvenih skupina u različite slojeve.

Socijalna stratifikacija i socijalna struktura

Iako su međusobno povezani, socijalna stratifikacija i društvena struktura imaju različite koncepte.

Društvena struktura tvori sustav organizacije društva kroz međusobni odnos društvenih, ekonomskih, političkih i drugih čimbenika. Socijalna stratifikacija, međutim, nastoji razumjeti kako se te klasifikacije formiraju.

Primjeri društvene stratifikacije

Obično možemo pronaći tu vrstu podjele kada grupa ljudi koji nemaju puno financijsko stanje, nema pristup istim uslugama koje nudi druga skupina boljih financijskih uvjeta.

To se također može vidjeti u perifernim četvrtima, gdje se nalazi većina stanovništva s niskim primanjima. Obično su ove četvrti udaljenije od gradskih središta.

Pogledajte više o značenju socijalne klase i socijalne hijerarhije.